Onveranderd ...

Onveranderd in onze betrouwbaarheid en de degelijke zorvuldige aanpak, dat zijn de fundamenten van onze onderneming.

We zijn zeker niet de schreeuwers in de markt maar we doen ons werk gedegen en naar tevredenheid van onze relaties. Met een pragmatische aanpak en professionele kijk op de ontwikkelingen op het internet voor wat betreft websitebouw en social media. We gebruiken alleen de toepassingen die voor onze relaties van wezenlijk belang kunnen zijn.

  We bouwen constant aan een goede verstandhouding met onze relaties en begeleiden hen in het communicatieproces op het internet. Immers, in de afgelopen 21 jaar is er zeer veel veranderd en de ontwikkelingen gaan nog steeds door. Wij komen onze afspraken na. Op tijd en volgens planning.

Onze betrouwbaarheid hebben we in al deze jaren wel bewezen.

Lees meer over de ondernemer Ferdy (Fer) Rozenberg.
  Fur Data thuis in webdesign en websitebouw
 

21 jaar Fur Data
Betrouwbaar