Hoe gaan we aan de slag ?

Informatief gesprek
In een informatief gesprek leggen wij alle facetten van het internet en de toepassingsmogelijkheden uit. Wij delen onze ruime ervaring met u. Wij informeren u gedetailleerd over onze basisgedachte V.I.S.I.O.N. alsmede de nieuwe ontwikkelingen en trends op het internet en social media.

Het informatieve onderhoud duurt ca. 1 uur. Na een korte inventarisatie, aangevuld met ons advies over de bouw van een website en eventueel aangevuld met het inrichten van social media, kan een vrijblijvende kostenindicatie worden afgegeven.

Inventarisatie
In deze ronde gaan wij over tot een verregaande inventarisatie van de wensen van de klant.
Aangevuld met internet informatie van de branche kunnen wij overgaan tot het afgeven van een gedetailleerde offerte.

Offerte
Zo nodig kan er een tussenfase worden ingelast door middel van een conceptofferte.
In onze aanbieding worden de volgende items beschreven:
 • onderwerp
 • domeinregistratie(s), e-mail adres(sen)
 • comptabiliteit browsers
 • schermresoluties en comptabiliteit verschillende devices
 • levering bedrijfslogo(s), huisstijl, teksten, illustraties, beeldmateriaal, etc.
 
 • aantal pagina's, desgewenst met talenwissel(s)
 • content management systeem van toepassing?
 • realisatietermijn na ontvangst van de volledige gegevens
 • servicepagina
 • de mate van interactiviteit (bv. formulieren, autorespond, persberichten, downloads, password beveiligde pagina's, databases, content management systeem, mailinglist, etc.)
 • offertebedrag en betalingstermijnen
 • betalings- en leveringsvoorwaarden
 • geldigheidstermijn offerte
 • schema / structuur van de volledige website
 • beschrijving van de 'openingspagina'
 • beschrijving van de hoofdnavigatie groepen evt. met subgroepen conform schema / structuur van de website
 • beschrijving van de technische mogelijkheden van de website, bv. JavaScript, JavaApplets, pop-up vensters, geluid/muziek, film, animatie, Flash, dynamic HTML, databases, real-audio, intern zoekprogramma, etc.
 • plan van aanpak
 • realisatie in de top 5 van de meest bekende internationale en nationale zoekprogramma's. Desgewenst landgericht, e.a. afhankelijk van talenwissels. (dit is geen garantie, echter is het bij de opgeleverde websites tot op heden gelukt)
 • levering van backup van de volledige website inclusief 'ruw' materiaal op CD-ROM
  Tarieven
Wij kunnen met alle gemak onze tarieven op deze pagina publiceren.
Echter doen wij dit niet. Onze producten, diensten en adviezen zijn op de wensen van onze relaties afgestemd.

Na een volledige inventarisatie en ons advies geven wij een onderbouwde offerte af.

Fur Data realiseert websites vanaf € 1.000,- (excl. B.T.W.)

Instructie
De website wordt in overzichtelijk HTML- en PHP-taal geschreven, zodat er in 'eigen beheer' op eenvoudige wijze gewijzigd kan worden.
Instructie kan desgewenst in de offerte worden opgenomen.

Voor het Fur Content Management Systeem is de instructie in de offerte inbegrepen.

Daarnaast, is er een helpdesk van Fur Data die u direct te woord kan staan voor eventuele vragen inzake het zelf wijzigen van uw website.







Fur helpdesk

Neem contact met ons op
Waar zitten we?